มั่นใจในคุณภาพน้ำประปา กปภ. ปลอดภัยจาก COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มั่นใจในคุณภาพน้ำประปา กปภ. ปลอดภัยจาก COVID-19

01 กันยายน 2563


มั่นใจในคุณภาพน้ำประปา กปภ. ปลอดภัยจาก COVID-19

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยกำชับให้ กปภ. ทั้ง 234 สาขาตรวจสอบคุณภาพน้ำ และระบบผลิตจ่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบประปาตามโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งแผนรองรับเพื่อสร้างความปลอดภัยในระบบการผลิตน้ำประปาของ กปภ. สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีกระบวนการตกตะกอน การกรอง และการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย และไวรัสต่าง ๆ ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์และประมวลผล เชื้อไวรัส COVID-19 ในน้ำดื่มและน้ำประปา จากศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา ศบค. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สรุปว่าระบบการผลิตน้ำประปา สามารถฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19ได้ ซึ่งการแพร่เชื้อทางน้ำ มีความเสี่ยงต่ำ ไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19ในน้ำดิบและน้ำดื่ม อย่างไรก็ตาม กปภ. คำนึงถึงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคเป็นสำคัญ ด้วยการควบคุมปริมาณการจ่ายคลอรีน โดยมีทีมนักวิทยาศาสตร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ กปภ. ในพื้นที่ 74 จังหวัด ได้กำกับดูแลให้ทุกสาขาผลิตจ่ายน้ำประปา บริการผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" จัดทีมช่างและพนักงานออกพบผู้ใช้น้ำเพื่อให้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน รวมถึงได้สำรวจหาท่อแตก - รั่ว และดำเนินการซ่อมแซม เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย

          นายกฤษฎา ศังขมณี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.ที่มีระบบการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และโปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น 1 ถึง 2 เมตร และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งนี้หากผู้ใช้น้ำไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชั่น PWA1662 และ PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน