กมธ.ฯ ประชุมเร่งรัดการปฏิรูปประเทศร่วมกับผู้บริหาร กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กมธ.ฯ ประชุมเร่งรัดการปฏิรูปประเทศร่วมกับผู้บริหาร กปภ.

27 สิงหาคม 2563


กมธ.ฯ ประชุมเร่งรัดการปฏิรูปประเทศร่วมกับผู้บริหาร กปภ.

        พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และคณะ เป็นประธานการประชุมติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมี นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. และผู้บริหารระดับสูง ร่วมประชุม ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน