มท.3 ลงพื้นที่ชลบุรี-จันทบุรี เร่ง กปภ.บูรณาการโครงข่ายแหล่งน้ำทุกจังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 ลงพื้นที่ชลบุรี-จันทบุรี เร่ง กปภ.บูรณาการโครงข่ายแหล่งน้ำทุกจังหวัด

24 สิงหาคม 2563


มท.3 ลงพื้นที่ชลบุรี-จันทบุรี เร่ง กปภ.บูรณาการโครงข่ายแหล่งน้ำทุกจังหวัด

 

          ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจันทบุรี พร้อมแนะให้บูรณาการโครงข่ายแหล่งน้ำเชื่อมโยงทุกจังหวัด เร่งจัดหาแหล่งน้ำดิบเป็นของตนเองเพื่อให้สามารถบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี  

          ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อำเภอนิคมพัฒนา-ปลวกแดง-บางละมุง-สัตหีบ-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการน้ำประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน พร้อมทั้งรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม (โครงการพัฒนาระบบประปารองรับ EEC) รวมถึงการขยายตัวของชุมชน โดยเน้นย้ำให้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดเตรียมปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มูลค่า 453 ล้านบาท รวมความยาวเส้นท่อประปา 49 กิโลเมตร เพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำของประชาชนและชุมชนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายพื้นที่จ่ายน้ำไปให้บริการแก่ชุมชนรอบนอก รองรับประชาชนนอกเขตพื้นที่บริการที่มีความต้องการใช้น้ำประปาจาก กปภ. เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกำลังการผลิตที่ใช้งานปัจจุบันใกล้เต็มศักยภาพจึงต้องปรับปรุงและขยายกำลังการผลิต และระบบส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนในระยะยาว โดยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาจากเดิม ปริมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) /ชั่วโมง (ชม.) เป็น ปริมาณ 3,200 ลบ.ม./ชม. ปัจจุบันโครงการนี้มีความคืบหน้า 85% โดยระบบท่อส่งน้ำประปาได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย ส่วนระบบผลิตน้ำประปายังอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) ของ กปภ.สาขาจันทบุรี ซึ่งรับผิดชอบดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำของ กปภ. 6 สาขา ได้แก่ สาขาจันทบุรี สาขาขลุง จ.จันทบุรี สาขาระยอง สาขาปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง  สาขาตราด และสาขาคลองใหญ่ จ.ตราด

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า กปภ.น้อมรับนโยบายและให้ความสำคัญกับการบูรณาการโครงข่ายการผลิตน้ำประปาร่วมกันในพื้นที่จังหวัดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเป็นโครงข่ายเดียวกันทุกจังหวัดที่ กปภ. ให้บริการ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำประปาจะไม่ขาดแคลน สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน