มท.3 สั่ง กปภ. แจกน้ำสะอาดให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 สั่ง กปภ. แจกน้ำสะอาดให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

24 สิงหาคม 2563


มท.3 สั่ง กปภ. แจกน้ำสะอาดให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

          ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ห่วงประชาชนพื้นที่ภาคเหนือหลังประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม กำชับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และหน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมหารือแนวทางรับมืออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ สั่งการหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนอาหารและของใช้จำเป็นช่วยเหลือโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำดื่มสะอาดต้องมีอย่างเพียงพอ เน้นย้ำ ! กปภ. ส่งน้ำดื่มบรรจุขวดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

          ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3)เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่จึงประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จนบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ทั้งนี้ เพื่อเร่งกระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชนโดยเร็ว จึงกำชับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยจะต้องประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงที ตลอดจนแจ้งให้ประชาชนรับรู้จุดปลอดภัยที่ชัดเจนหรือมีแผนรองรับการอพยพไปยังจุดปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารและน้ำดื่มสะอาดจะต้องมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น จังหวัดแพร่ และน่าน ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แจกจ่ายถึงบ้านเรือน เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน มีน้ำสะอาดดื่มอย่างเพียงพอและลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยของประชาชนด้วย

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน