มท.3 สั่ง กปภ. ส่งทีมช่างเร่งซ่อมประปาถึงบ้าน “เติมใจให้กัน ฟื้นฟูประปาหลังน้ำลด” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 สั่ง กปภ. ส่งทีมช่างเร่งซ่อมประปาถึงบ้าน “เติมใจให้กัน ฟื้นฟูประปาหลังน้ำลด”

06 สิงหาคม 2563


มท.3 สั่ง กปภ. ส่งทีมช่างเร่งซ่อมประปาถึงบ้าน “เติมใจให้กัน ฟื้นฟูประปาหลังน้ำลด”

          ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) มอบหมายการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ประสบอุทกภัย เร่ง "ฟื้นฟูประปาหลังน้ำลด ตามโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ให้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปา พร้อมบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายโดยไม่คิดค่าแรงทั้งในและนอกพื้นที่บริการของ กปภ. เพื่อกระจายความช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูผลกระทบจากพายุซินลากูอย่างเต็มที่ ลดความกังวลของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือทุกครัวเรือน

          ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า ภายหลังจากสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุซินลากูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ช่วยให้ประชาชนคลายกังวลได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกังวลเรื่องน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ำสะอาด มีคุณภาพ และปลอดภัย แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนไม่สามารถใช้น้ำประปาตามระบบเส้นท่อตามปกติได้ พร้อมสั่งการให้ กปภ. เร่งวางแนวทางฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยด่วนตามโครงการ "ฟื้นฟูประปาหลังน้ำลด ตามโครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน ให้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาที่ได้รับความเสียหายโดยไม่คิดค่าแรงทั้งในและนอกพื้นที่บริการของ กปภ. เพื่อกระจายความช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูผลกระทบจากพายุซินลากูอย่างเต็มที่ ลดความกังวลของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือทุกครัวเรือน 

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ดำเนินโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดน้ำ ระบบท่อจ่ายน้ำและตรวจสอบจุดแตกรั่วของเส้นท่อภายในบ้าน ด้วยหัวใจบริการและดูแลประชาชนด้วยความเต็มใจ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ใดที่ต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำในการดูแลระบบประปาภายในบ้านหลังเกิดอุทกภัย สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน