มท. 3 กำชับ กปภ. คุมคุณภาพน้ำ พร้อมส่งทีมช่างซ่อมแซมระบบประปาให้ ปชช. ด่วน ! (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท. 3 กำชับ กปภ. คุมคุณภาพน้ำ พร้อมส่งทีมช่างซ่อมแซมระบบประปาให้ ปชช. ด่วน !

05 สิงหาคม 2563


มท. 3 กำชับ กปภ. คุมคุณภาพน้ำ  พร้อมส่งทีมช่างซ่อมแซมระบบประปาให้ ปชช. ด่วน !

          ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  กำชับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ หลังจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุซินลากู บ้านเรือนเสียหาย ระบบประปาภายในบ้านเรือนไม่สามารถใช้การได้ ล่าสุด ! กปภ. ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำคุมเข้มทุกกระบวนการ ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน พร้อมเตรียมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาและเส้นท่อส่งน้ำให้แก่ประชาชนทั้งใน-นอกพื้นที่บริการของ กปภ. ฟรีค่าแรง ย้ำ ! ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ประชาชนทุกคนต้องได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว 
 
          ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุซินลากูส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดเตรียมทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำและปริมาณสารปนเปื้อนที่อาจมาพร้อมกับน้ำท่วมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง  ทั้งนี้ จากการสำรวจความเสียหายของพื้นที่การให้บริการของ กปภ. พบว่า มีสำนักงาน กปภ. ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุซินลากู จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย กปภ.สาขาหนองบัวลำภู สาขาเลย สาขาด่านซ้าย และสาขาเชียงคาน อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับผลกระทบแต่ยังสามารถผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนได้ปกติตามกระบวนการผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของน้ำประปา แม้ว่าปริมาณฝนและน้ำป่าไหลหลากอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบ แต่ กปภ. ยังคงควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการผลิตน้ำประปา ตลอดจนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ในบางพื้นที่ปริมาณน้ำอาจลดลงแล้ว แต่ประชาชนยังคงมีความกังวลด้านผลกระทบหลังจากน้ำลด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ระบบประปาภายในบ้านและเส้นท่อส่งน้ำประปาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ได้กำชับ กปภ. เตรียมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่การให้บริการของ กปภ. โดยไม่คิดค่าแรง ตลอดจนเตรียมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด พร้อมเตรียมหารือมาตรการฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน