พายุซินลากูหนัก ! กปภ. กำชับ 74 จังหวัด คุมคุณภาพน้ำเข้ม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

พายุซินลากูหนัก ! กปภ. กำชับ 74 จังหวัด คุมคุณภาพน้ำเข้ม

04 สิงหาคม 2563


พายุซินลากูหนัก ! กปภ. กำชับ 74 จังหวัด คุมคุณภาพน้ำเข้ม

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คุมคุณภาพน้ำดิบเข้ม หลังพายุซินลากูส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของน้ำประปา ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยในทุกกระบวนการตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้น้ำประปาที่ผลิตและส่งจ่ายแก่ประชาชน มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคแม้ในยามวิกฤต เตรียมประสานหน่วยงานในพื้นที่เข้าสนับสนุนความช่วยเหลือมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และส่งรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำประปาสะอาดในช่วงที่อุปกรณ์และระบบประปาภายในบ้านได้รับความเสียหาย

    นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุซินลากูส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศประสบอุทกภัยและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชน นอกจากนี้ ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกัน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพน้ำดิบอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ได้กำชับให้ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ประเมินสถานการณ์อุทกภัยและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (WHO) ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยอย่างเข้มงวด พร้อมยืนยันว่าแม้พื้นที่การให้บริการของ กปภ. อาจได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายในบางแห่ง แต่ยังคงปฏิบัติงานภายใต้ระบบความปลอดภัยในทุกกระบวนการ เพื่อให้น้ำประปาที่ผลิตและส่งจ่ายให้ประชาชนมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจแม้ในสถานการณ์วิกฤต         

    รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. ยังได้เตรียมสนับสนุนความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยด้วยการมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และส่งรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำประปาสะอาดในช่วงที่อุปกรณ์และระบบประปาภายในบ้านได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดหรือพบปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อ กปภ.สาขาใกล้เคียง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน