กปภ.มอบแท่นประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 จุด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.มอบแท่นประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 จุด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

29 กรกฎาคม 2563


กปภ.มอบแท่นประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 จุด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบแท่นประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 จุด ตาม "โครงการน้ำประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วงเวียนช้าง ถนนราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    

        นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กปภ.จึงได้จัดพิธีมอบแท่นประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ "โครงการน้ำประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"จำนวน 10 จุด โดยมี นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นประธาน และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วงเวียนช้าง ถนนราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้กำหนดส่งมอบแท่นประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ ให้กับหน่วยงานเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ดูแล ได้แก่

        1. เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จุดติดตั้ง จำนวน 7 จุด ได้แก่ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ววัดโลกโมฬี อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ประตูเชียงใหม่ และสวนสาธารณะเจริญประเทศ

        2. เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จุดติดตั้ง จำนวน 1 จุด ได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

        3. เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จุดติดตั้ง จำนวน 1 จุด ได้แก่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

      4. เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จุดติดตั้ง จำนวน 1 จุด ได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

      นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมความสะดวกของประชาชนในการบริโภคน้ำสะอาด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการดื่มน้ำในสถานที่สาธารณะ โดยได้ติดตั้งแท่นน้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 จุด ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมาตรการบำรุงรักษาแท่นน้ำดื่มและทำความสะอาดจุดบริการน้ำดื่มสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน