กปภ. ขุดสระเก็บน้ำดิบพร้อมกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ขุดสระเก็บน้ำดิบพร้อมกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง

16 กรกฎาคม 2563


กปภ. ขุดสระเก็บน้ำดิบพร้อมกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดำเนินการโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 โดยการขุดขยายสระเก็บน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน จำนวน 3 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดระยอง และขอนแก่น ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จและพร้อมกักเก็บน้ำในช่วงฤดูนี้ได้ในทันที หลังจากได้รับอนุมัติงบกลางงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท ตามมติ ครม. 17 มีนาคม 2563

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงต้องสำรวจและจัดหาแหล่งน้ำดิบไว้ให้พร้อมอยู่เสมอ โดยแหล่งน้ำดิบของ กปภ. ส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้ำดิบบนพื้นผิวดินตามธรรมชาติ และจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นทุกปี กปภ. เร่งวางแผนเตรียมความพร้อมโดยจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองนอกจากแหล่งน้ำดิบหลักไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ไม่มีน้ำฝนเข้ามาเติมในแหล่งน้ำตามธรรมชาติโดย กปภ. ได้รับอนุมัติงบกลางโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 งบประมาณกว่า 18 ล้านบาทตามมติ ครม. 17 มีนาคม 2563 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่งานขุดสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน (เพิ่มเติม) กปภ.สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น งานขุดขยายเพิ่มความจุสระพักน้ำดิบคลองยายร้าและคลองบางไผ่ กปภ.สาขาบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งจะทำให้ กปภ. มีปริมาณน้ำดิบมาใช้ผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น 330,000 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้อีก8,235 ครัวเรือนโดยขณะนี้ทั้ง 3 โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จและพร้อมกักเก็บน้ำแล้วเรียบร้อย

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม กปภ.ต้องขอความร่วมมือทุกครัวเรือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้" เพราะทรัพยากรน้ำมีจำนวนจำกัด การกักเก็บน้ำยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก รวมทั้งตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือนว่าไม่มีจุดแตกรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุของค่าน้ำประปาสูงผิดปกติและสูญเสียทรัพยากรน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์หากประชาชนพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว กรุณาแจ้งที่ กปภ.สาขาที่ใช้บริการ หรือPWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน