ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบัญชีสำรองเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบัญชีสำรองเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒

16 กรกฎาคม 2563


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบัญชีสำรองเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒

        ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ฉบับลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ และประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบัญชีสำรองโดยมี วัน เวลา และสถานที่ที่ต้องมารายงานตัว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน