คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สถานีผลิตน้ำโพธาราม รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สถานีผลิตน้ำโพธาราม รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2563


คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สถานีผลิตน้ำโพธาราม รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2563

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการฯ และคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจติดตาม (Auditor Team)จาก กปภ.สาขาเพชรบุรี ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2563  เพื่อดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สถานีผลิตน้ำโพธาราม  โดยจัดการประชุมตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน