การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/63 บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ ให้บริการซ่อมอุปกรณ์ประปาและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา รณรงค์ให้ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด

เลื่อนขึ้นข้างบน