กปภ. ร่วมเป็นองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ร่วมเป็นองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

13 กรกฎาคม 2563


กปภ. ร่วมเป็นองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ กปภ. ให้การต้อนรับ ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาธิการสภาวิศวกร ในฐานะประธานอนุกรรมการองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องของสภาวิศวกร พร้อมคณะฯเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่ฝึกอบรมและเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมของ กปภ. ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน