กปภ.สาขาสระแก้ว ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดชุมชน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดชุมชน"


กปภ.สาขาสระแก้ว ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดชุมชน"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสายันต์ บุญผิว และนายชัยยา จันทร์ศรีทอง พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดย่านการค้า ตลาดชุมชน" โดยทำความสะอาดตลาดชุมชน ณ บ้านตาหลังพัฒนา หมู่ที่ 12 .ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 .

เลื่อนขึ้นข้างบน