การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์"ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์"ที่นี่..องค์กรโปร่งใส"


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์"ที่นี่..องค์กรโปร่งใส"

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ นำโดย นายมนต์ชัย กองสุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" ปฏิบัติงานปราศจากคอรัปชั่น  สามารถตรวจสอบได้  และการให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม  ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางในการให้บริการผู้ใช้น้ำในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการและลด ละเลิก 4 นิสัย ไม่พึงประสงค์ คือ โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ขาดสติ

เลื่อนขึ้นข้างบน