กปภ.สาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”

10 กรกฎาคม 2563


กปภ.สาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท โดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาพระพุทธบาท พร้อมพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 โดยได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักที่จะบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส

เลื่อนขึ้นข้างบน