กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๓


กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ถวายแด่วัดพระสิงห์วรวิหาร  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น.   
 
กิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เป็นกิจกรรมที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ได้ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี

เลื่อนขึ้นข้างบน