กปภ.สาขาฮอด ถวายเทียนพรรษา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฮอด ถวายเทียนพรรษา


กปภ.สาขาฮอด ถวายเทียนพรรษา

          วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด นำโดยนายภิญโญ ทิพย์เนตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และชุดสังฆทาน สืบทอดประเพณีที่ปฏิบัติกันมายาวนาน ตามแนวทางพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดพระเจ้าโท้ บ้านหลวง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

           ทั้งนี้วันเข้าพรรษา’ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ที่จะไม่ไปจำพรรษาวัดอื่น  เนื่องจากการเดินทางในฤดูฝนของพระภิกษุสงฆ์ อาจจะไปสร้างความเสียหายแก่ไร่นาของชาวบ้านได้ พระพุทธเจ้าจึงได้มีบัญญัติขึ้นให้พระสงฆ์จำพรรษาที่วัดในช่วงเวลา ๓ เดือนนี้ เพื่อศึกษาพระธรรมภายในวัด ด้วยเหตุผลที่สมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในช่วงเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจึงได้จัดประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพระพุทธบูชาพระภิกษุสงฆ์ เพื่อจุดเพิ่มแสงสว่างในการการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน

           ในปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น ได้มีการปรับเปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ให้เหมาะกับการใช้งานในยุคปัจจุบัน แต่ประเพณีการถวายเทียนพรรษาก็ยังคงสืบทอดกันมาเป็นประเพณีไทยที่งดงาม มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า การถวายเทียนจะช่วยให้ชีวิตสว่างไสวรุ่งเรือง หากมีปัญหาก็จะพบแสงสว่าง ทำให้คลี่คลาย สามารถเปลี่ยนจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี 

เลื่อนขึ้นข้างบน