กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ วัดดอยหลังถ้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ วัดดอยหลังถ้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ วัดดอยหลังถ้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. นำโดย นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง และพนักงานในสังกัด ร่วมถวายเทียนพรรษา ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อสืบสานประเพณีไทยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและปลูกฝังพนักงานให้กระทำความดี ปฎิบัติงานอย่างมีสติ รอบคอบ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ณ วัดดอยหลังถ้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

เลื่อนขึ้นข้างบน