รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ร่วมโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ร่วมโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ร่วมโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 20.00-24.00 น. โดยประมาณ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และคณะ ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายชัยภูมิ (กลุ่ม กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาหนองบัวแดง สาขาชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ สาขาภูเขียว สาขาจัตุรัส และสาขาบำเหน็จณรงค์) ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว ในบริเวณพื้นที่แม่ข่าย กปภ.สาขาหนองบัวแดง และหน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มุ่งเป้าลดน้ำสูญเสียให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เลื่อนขึ้นข้างบน