กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2563


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2563

       เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุรพล ปัญโญแก้ว ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานประมวลข้อมูล งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

      ทั้งนี้ นายสุรพล ปัญโญแก้ว ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.เขต 10 ได้จัดพิธีแสดงเจตจำนง "กปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส"และลงนามพันธสัญญาร่วมขับเคลื่อนกปภ.สู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน  พร้อมทั้งเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กปภ.ทั้งหมด 7 มาตรการทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของกปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน