การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ จัดโครงการ"ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ จัดโครงการ"ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” ประจำปี 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ จัดโครงการ"ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ นำโดยนายนคร ขอแนบกลาง​ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิาคสาขาวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ดำเนินโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ทั้งนี้ เพื่อโดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต "องค์กรโปร่งใส" เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักที่จะบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส

เลื่อนขึ้นข้างบน