กปภ.สาขาหาดใหญ่ “เติมใจให้กัน” ตรวจสอบคุณภาพน้ำสถานศึกษา สร้างความมั่นใจก่อนเปิดเรียน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหาดใหญ่ “เติมใจให้กัน” ตรวจสอบคุณภาพน้ำสถานศึกษา สร้างความมั่นใจก่อนเปิดเรียน

26 มิถุนายน 2563


กปภ.สาขาหาดใหญ่ “เติมใจให้กัน”  ตรวจสอบคุณภาพน้ำสถานศึกษา สร้างความมั่นใจก่อนเปิดเรียน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สร้างความเชื่อมั่นสถานศึกษา ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในถังสำรองน้ำ วิเคราะห์ค่าสารเคมี และปรับปรุงคุณภาพให้ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการน้ำประปา ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบประปาตามโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน" เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดการเรียนการสอน เริ่มโรงเรียนแรก"หาดใหญ่วิทยาลัย" อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นต้องปิดให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและแผนรองรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ด้วยการเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและให้คำแนะนำในการใช้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน" จัดทีมช่างออกพบผู้ใช้น้ำเพื่อให้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน ตลอดจนการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ล่าสุด กปภ.สาขาหาดใหญ่ ดำเนินกิจกรรม "ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเปิดเรียน" โดยนำทีมช่างผู้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบประปาพร้อมนักวิทยาศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในสถานศึกษา เนื่องจาก กปภ. คำนึงถึงความปลอดภัยของน้ำประปาที่มีการสำรองไว้ภายในถังสำรองน้ำเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งการเก็บน้ำไว้เป็นเวลานานนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำประปา รวมถึงอัตราส่วนปริมาณสารเคมีต่าง ๆ ควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ยังได้ทำความสะอาดตู้กดน้ำดื่มและตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารให้มีสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
 
          นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า กปภ.สาขาหาดใหญ่ ดำเนินกิจกรรม "ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเปิดเรียน" ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นแห่งแรก เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในถังสำรองน้ำ วิเคราะห์ค่าสารเคมี และปรับปรุงปริมาณสารเคมีในน้ำให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการน้ำประปา สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดการเรียนการสอน 
 
          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กปภ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและความปลอดภัยของระบบประปาตามโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน" มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อลดความกังวลของประชาชน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาว่ามีระบบการผลิตที่ทันสมัย ควบคุมทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทั่วประเทศ สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบประปาก่อนเปิดการเรียนการสอน สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน