กปภ.ขยายต่อไม่รอแล้วนะ เพิ่มเวลาชำระค่าน้ำจาก 10 วัน เป็น 20 วัน อีก 3 เดือน เริ่มกรกฎาคมนี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ขยายต่อไม่รอแล้วนะ เพิ่มเวลาชำระค่าน้ำจาก 10 วัน เป็น 20 วัน อีก 3 เดือน เริ่มกรกฎาคมนี้

25 มิถุนายน 2563


กปภ.ขยายต่อไม่รอแล้วนะ เพิ่มเวลาชำระค่าน้ำจาก 10 วัน เป็น 20 วัน อีก 3 เดือน เริ่มกรกฎาคมนี้

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ต่ออายุมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาจาก 10 วัน เป็น 20 วันอีก 3 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 หวังช่วยลดภาระและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID–19

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า กปภ.สนองตอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤติการณ์โรคระบาด COVID–19 เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กปภ.จึงยังคงมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาและครบกำหนดระงับการใช้น้ำเป็นจาก 10 วัน เป็น ๒0 วันนับจากวันที่อ่านมาตรหรือแจ้งคำน้ำประปา จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ต่อไปอีก ๓ เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม จนถึง กันยายน ๒๕๖3 โดยในใบแจ้งค่าน้ำมีข้อความระบุว่า "กปภ.ขยายการรับชำระและระงับการใช้น้ำถึงวันที่ ................ ช่วง COVID-๑๙"ทั้งนี้ หากครบกำหนดการขยายเวลาดังกล่าวแล้วและยังไม่ถูกระงับการใช้น้ำประปา ผู้ใช้น้ำสามารถขอบาร์โค้ดผ่าน 3 ช่องทาง ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th แอปพลิเคชัน PWA 1662 และ Line Official @PWAThailandได้แบบวันต่อวันและต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ กปภ.ยังอนุโลมการระงับการใช้น้ำประปาให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้น้ำที่เป็นศาสนสถานอีกด้วย

          นายกฤษฎา ศังขมณี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ยังได้ขยายระยะเวลาการทำธุรกรรมออนไลน์ ประกอบด้วย การชำระค่าน้ำ การผ่อนชำระค่าน้ำ การขอติดตั้งประปา การชำระเงินค่าติดตั้งประปาพร้อมเงินประกันการใช้น้ำและการทำสัญญา การประสานมาตรวัดน้ำ การฝากมาตรวัดน้ำ การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ การยกเลิกการใช้น้ำ / ขอเงินประกันคืน การโอนสิทธิการใช้น้ำ และการขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำเพื่อให้ผู้ใช้น้ำสะดวกโดยไม่ต้องมาที่สำนักงานด้วยตนเองซึ่งเป็นการลดโอกาสการติดเชื้อ COVID-19ได้อีกทางหนึ่ง หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน