กปภ. งดเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้ติดต่อขอรับบริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. งดเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้ติดต่อขอรับบริการ

02 มิถุนายน 2563


กปภ. งดเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้ติดต่อขอรับบริการ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) งดเรียกเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับประชาชน เมื่อติดต่อขอรับบริการ พร้อมพัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ในส่วนการดำเนินการของ กปภ. ลูกค้าไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ได้เพียงแสดงเอกสารตัวจริงหากจำเป็นต้องใช้ เนื่องจากบัตรประชาชนได้เปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดที่เก็บข้อมูลบุคคลได้อย่างละเอียดและออนไลน์เชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศได้ ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์กับลูกค้าของ กปภ. โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะช่วยลดภาระในการจัดเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย นอกจากนี้ กปภ. ได้พัฒนาปรับปรุงระบบบริการ โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th(2) แอปพลิเคชัน PWA 1662และ (3) Line Official@PWAThailandเช่น ตรวจสอบค่าน้ำประปา ชำระค่าน้ำประปา ขอติดตั้งประปาใหม่ แจ้งชำระเงินค่าติดตั้งมาตร แจ้งชำระเงินค่าประสานมาตร บรรจบมาตรและตรวจสอบมาตร แจ้งท่อแตกรั่วและแจ้งปัญหาการใช้บริการ เป็นต้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าผู้ใช้น้ำไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อที่ กปภ.สาขา และสามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ให้บริการประชาชนตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ มาตั้งแต่ปี 2558โดยประชาชนที่ต้องการติดต่อทำธุรกรรมใดใดก็ตามเพียงแสดงบัตรประชาชนโดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เลือกใช้ระบบออนไลน์ที่ กปภ. เปิดไว้ให้บริการทั้ง 3 ช่องทาง ก็ได้เช่นเดียวกัน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน