ผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันใช้น้ำ กปภ. ทะลุ 1 ล้านราย ช่วยเหลือตามมาตรการฯ กว่า 242 ล้านบาท (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันใช้น้ำ กปภ. ทะลุ 1 ล้านราย ช่วยเหลือตามมาตรการฯ กว่า 242 ล้านบาท

25 พฤษภาคม 2563


ผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันใช้น้ำ กปภ. ทะลุ 1 ล้านราย  ช่วยเหลือตามมาตรการฯ กว่า 242 ล้านบาท

                    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่ 15 เมษายน - ปัจจุบัน ยอดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID–19 ทะลุ 1 ล้านราย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า 242 ล้านบาท กปภ. ยืนยัน !ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ทุกราย ทั้งนี้ กปภ. ไม่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียน โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง

                   นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 และเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้น้ำ กปภ. ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19ขณะนี้มีผู้ใช้น้ำลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ แล้ว จำนวน 1 ล้านกว่าราย โดย กปภ. ทยอยคืนเงินประกันการใช้น้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ 5 พฤษภาคม - ปัจจุบัน เป็นเงินกว่า 242,700,000 บาท อย่างไรก็ตาม กปภ. ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงานของ กปภ.สาขา เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีกำหนดเวลาปิดรับลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่องทาง โดยเลือกทำรายการเพียงช่องทางเดียว ดังนี้

1. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th

2. แอปพลิเคชัน PWA 1662  

3. Line Official : @pwathailandโดยเลือกทำรายการเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

                  อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล โดยท่านสามารถติดตามสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.thเลือกเมนูลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำและกดเมนูตรวจสอบเรื่อง โดยจะปรากฏความคืบหน้าของการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่ง กปภ. ขอยืนยันว่าผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนฯ จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ อย่างแน่นอน หากผู้ใช้น้ำต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน