กปภ. ปันสุข (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ปันสุข

18 พฤษภาคม 2563


กปภ. ปันสุข

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ กปภ. นำสิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จัดใส่ "ตู้ กปภ. ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน ซึ่งตู้ตั้งอยู่ด้านหน้าสำนักงาน กปภ. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน