กปภ. คืนเงินวันแรก 121 ล้านบาททั่วประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. คืนเงินวันแรก 121 ล้านบาททั่วประเทศ

05 พฤษภาคม 2563


กปภ. คืนเงินวันแรก 121 ล้านบาททั่วประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คืนเงินประกันการใช้น้ำวันแรก หลังเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยวันนี้จะคืนเงินประกันฯ ให้ผู้ใช้น้ำรอบแรกกว่า 237,053 ราย จำนวน 121 ล้านบาท และจะทยอยคืนให้แก่ผู้ใช้น้ำทั่วประเทศจนครบถ้วน ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19
 
          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. เปิดให้ผู้ใช้น้ำ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) ลงทะเบียนเพื่อขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 พร้อมทั้งวางมาตรการลดความแออัดภายในสำนักงาน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ด้วยการเตรียมช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ไว้ให้บริการโดยไม่มีวันสิ้นสุดการปิดรับลงทะเบียน โดยในวันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) กปภ. กำหนดคืนเงินประกันการใช้น้ำเป็นวันแรกให้แก่ผู้ใช้น้ำกว่า 237,053 ราย รวมเป็นเงิน 121 ล้านบาท ทั้งนี้ กปภ. จะเริ่มทยอยคืนเงินให้แก่ผู้ใช้น้ำที่ลงทะเบียนและทำรายการสำเร็จผ่านช่องทางการรับเงินที่ผู้ใช้น้ำได้แจ้งความประสงค์ไว้ ประกอบด้วย 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 2. ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน และ 3. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสภายในร้าน 7-Eleven 
 
          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ใช้น้ำที่มีความประสงค์ขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. โดยเลือกทำรายการผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th , Application PWA 1662 และ Application Line Official Account (ผ่านทาง ID : @pwathailand) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 
 
 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน