กปภ. เปิด 3 ช่องทางระบบ Online ธุรกรรมไหนก็จัดการได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เปิด 3 ช่องทางระบบ Online ธุรกรรมไหนก็จัดการได้

05 พฤษภาคม 2563


กปภ. เปิด 3 ช่องทางระบบ Online ธุรกรรมไหนก็จัดการได้

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ห่วงใยสุขภาพอนามัยของลูกค้าผู้ใช้น้ำ แนะทางเลือกติดต่อทำธุรกรรมในระบบออนไลน์ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th(2) แอปพลิเคชันPWA1662(3) Line Official @PWAThailandอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าผู้ใช้น้ำไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน กปภ.สาขา เพื่อลดความเสี่ยงการออกมาสัมผัสเชื้อโรคในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กปภ. มีความห่วงใยต่อสุขภาพของลูกค้าผู้ใช้น้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการออกมาสัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19จากการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และการอยู่ในสถานที่ชุมชน โดยให้ลูกค้าผู้ใช้น้ำสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ เช่น ตรวจสอบค่าน้ำประปา ชำระค่าน้ำประปา ขอติดตั้งประปาใหม่ แจ้งชำระเงินค่าติดตั้งมาตร แจ้งชำระเงินค่าประสานมาตร บรรจบมาตรและตรวจสอบมาตร แจ้งท่อแตกรั่วและแจ้งปัญหาการใช้บริการ เป็นต้น รวมถึงการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำและการแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าน้ำประปา ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ผ่าน 3 ช่องทางได้แก่ (1) เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th(2) แอปพลิเคชัน PWA1662และ (3) Line Official @PWAThailand 

          นอกจากนี้ กปภ. ยังขยายเวลารับชำระค่าน้ำประปาผ่านตัวแทนรับชำระฯ ทั่วประเทศ จากระยะเวลาเดิมชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน 10 วัน ขยายออกเป็น ภายใน 20 วันนับจากวันที่อ่านมาตรหรือแจ้งค่าน้ำประปา สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนเมษายน จนถึง มิถุนายน 2563 รวม 3 เดือน และหากเลยกำหนดเวลาลูกค้าผู้ใช้น้ำสามารถขอบาร์โคดได้ใหม่ในไลน์ @pwathailand ได้แบบวันต่อวันและต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมงโดยนำไปใช้ในการชำระค่าน้ำประปาที่ตัวแทนรับชำระฯ ของ กปภ. ในทุกช่องทางได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน