กปภ.จัดหนัก! ลดค่าน้ำ 20% ให้กับประชาชน บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 เริ่มพฤษภาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.จัดหนัก! ลดค่าน้ำ 20% ให้กับประชาชน บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 เริ่มพฤษภาคม 2563

30 เมษายน 2563


กปภ.จัดหนัก! ลดค่าน้ำ 20% ให้กับประชาชน บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 เริ่มพฤษภาคม 2563

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพิ่มมาตรการบรรเทาทุกข์ประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 20 ให้กับผู้ใช้น้ำทุกราย (ไม่รวมค่าบริการ) อัตราร้อยละ 3 ให้กับหน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมค่าบริการ) สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวม 3 เดือน   

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า จากการที่ประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างมากจากวิกฤติการณ์โรคระบาด COVID–19 กปภ.จึงสนองตอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด้วยการเสริม 5 มาตรการลดภาระของประชาชน ดังนี้

มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปา (แบบใหม่) ในอัตราร้อยละ 20 ให้กับผู้ใช้น้ำทุกราย (ไม่รวมค่าบริการ) อัตราร้อยละ 3 ให้กับหน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมค่าบริการ) สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวม 3 เดือน ซึ่งมาตรการลดค่าน้ำประปาแบบเดิมนั้นจะลดในอัตราร้อยละ 3 สำหรับผู้ใช้น้ำทุกราย

มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาชำระผ่อน 6 เดือน สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำ สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 (ลงทะเบียนออนไลน์ ขอผ่อนชำระภายใน 10 วันหลังจากได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปา)

มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำ ประเภท 1 ที่อยู่อาศัย ลงทะเบียนออนไลน์ตรวจสอบสิทธิและขอคืนเงิน ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เริ่มคืนเงินตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 2563

มาตรการที่ 4 ฟรีค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา ผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปา 3 เดือน คือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (17 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563) เทสโก้ โลตัสและบิ๊กซี  (1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ตลอดจนผู้ใช้น้ำสามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมได้อีกด้วย  

มาตรการที่ 5 ขยายเวลารับชำระผ่านตัวแทน รับชำระค่าน้ำประปาจาก 10 วัน เป็น 20 วัน เป็นเวลา 3 เดือน ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ หากเลยกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้น้ำสามารถขอบาร์โค้ดผ่าน Line Official @PWAThailand ได้แบบวันต่อวันและต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมง

หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน