ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒

02 เมษายน 2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒

     ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ และประกาศฉบับลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว

     การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

     ๒ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก

     -  สามารถดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก และรายละเอียด ได้จากไฟล์เอกสารแนบด้านล่างนี้

► ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร : ๐๓๒-๒๐๐๗๗๙ (ติดต่อ งานทรัพยากรบุคคล) ในวันและเวลาราชการ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน