กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Clearning Day ครั้งที่2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Clearning Day ครั้งที่2/2563


กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Clearning Day ครั้งที่2/2563

กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Clearning Day ครั้งที่2/2563 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี นำโดยนายนริทร์  จันทรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี หัวหน้างานและพนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และสอดรับกับสถานณะการณ์ ของโรค Covid19 ในปัจุบัน เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของทางสาขาอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน