กปภ. ดูแลใส่ใจลูกค้า ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ จัดจุดคัดกรอง เตรียมแอลกอฮอล์เจลและอ่างล้างมือไว้ให้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ดูแลใส่ใจลูกค้า ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ จัดจุดคัดกรอง เตรียมแอลกอฮอล์เจลและอ่างล้างมือไว้ให้บริการ

23 มีนาคม 2563


กปภ. ดูแลใส่ใจลูกค้า ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ จัดจุดคัดกรอง เตรียมแอลกอฮอล์เจลและอ่างล้างมือไว้ให้บริการ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ยังเปิดและให้บริการลูกค้าตามปกติ พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-๑๙) ตามนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลและอ่างล้างมือไว้บริการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าและประชาชนที่มาติดต่อ

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขานรับนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น กปภ. จึงกำชับให้กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ได้จัดจุดคัดกรอง เตรียมแอลกอฮอล์เจลและอ่างล้างมือไว้บริการสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ นอกจากนี้ พนักงานของ กปภ. ยังร่วมมือกันทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าและประชาชน รวมถึงรณรงค์ให้พนักงาน กปภ. มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดด้วย

          อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ได้อีกทางหนึ่ง ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟน Mobile Applicationได้ทั้งนี้ กปภ. ขอยืนยันว่า "น้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ไหลต่อเนื่อง" หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชั่น PWA1662 และ PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน