กปภ. มั่นใจกระบวนการผลิตน้ำประปา ปลอดภัยจาก COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. มั่นใจกระบวนการผลิตน้ำประปา ปลอดภัยจาก COVID-19

20 มีนาคม 2563


กปภ. มั่นใจกระบวนการผลิตน้ำประปา ปลอดภัยจาก COVID-19

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำชับให้ กปภ. ทั้ง 234 สาขา ผลิตจ่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย พร้อมเพิ่มมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มั่นใจว่า ระบบการผลิตน้ำประปาของ กปภ. สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีกระบวนการตกตะกอน การกรอง และการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย และไวรัสต่าง ๆ ตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ กปภ. คำนึงถึงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคเป็นสำคัญ ด้วยการควบคุมปริมาณการจ่ายคลอรีน และระยะเวลาในการสัมผัสให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของแต่ละสถานีผลิตน้ำ ซึ่งได้กำหนดค่าเกณฑ์ควบคุมอยู่ในช่วง 0.6 - 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณคลอรีนคงเหลือในระบบจ่ายน้ำประปา ต้องไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีทีมนักวิทยาศาสตร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ กปภ. ในพื้นที่ 74 จังหวัด ได้กำกับดูแลให้ทุกสาขาผลิตจ่ายน้ำประปาบริการผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง และจัดเตรียมวัสดุปัจจัยการผลิตให้เพียงพอรองรับการผลิตน้ำประปา รวมทั้งให้พนักงานปฏิบัติตนตามหลักการเสริมสร้างพฤติกรรมดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กปภ. ทุกสาขาได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ สบู่ล้างมือ ไว้บริการผู้ใช้น้ำหรือประชาชนที่เข้าไปติดต่อที่สำนักงานเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนด้วย

           ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ใช้น้ำปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 3 ล. "ลด เลี่ยง ดูแล"ลดความเสี่ยงจากการไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่คนหนาแน่น ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และพักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งนี้หากผู้ใช้น้ำไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชั่น PWA1662 และ PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน