กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชนสู้ Covid-19 ตามนโยบายรัฐบาล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชนสู้ Covid-19 ตามนโยบายรัฐบาล

19 มีนาคม 2563


กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชนสู้ Covid-19 ตามนโยบายรัฐบาล

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขานรับนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ประชาชน

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการขานรับนโยบายรัฐบาลตามมติ ครม.เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCovid-19ในด้านน้ำประปา กปภ. มี 3 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำ ดังนี้

                มาตรการที่ 1ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

                มาตรการที่ 2ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำและผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขา ในพื้นที่ใช้น้ำประปา

                 มาตรการที่ 3คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถยื่นขอสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางที่กำหนดให้

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19กปภ. ขอเชิญชวนผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ บทสมาร์ทโฟน Mobile Application เพื่อเลี่ยงการเดินทางมาพบปะคนจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค นอกจากจะสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังปลอดภัยจากโรคร้ายได้อีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน