กปภ.สาขาฮอด เยี่ยมชมระบบผลิตและให้คำปรึกษาแก่หมู่บ้าน(บ้านแปะ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฮอด เยี่ยมชมระบบผลิตและให้คำปรึกษาแก่หมู่บ้าน(บ้านแปะ)


กปภ.สาขาฮอด เยี่ยมชมระบบผลิตและให้คำปรึกษาแก่หมู่บ้าน(บ้านแปะ)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด นำโดยนายภิญโญ ทิพย์เนตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน(บ้านแปะ)  ดูขั้นตอนและระบบการผลิตประปาของหมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตน้ำ   ถือเป็นการให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) โดยนายไพรวัลย์ สมใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม พร้อมพูดคุยปรึกษาหารือกัน และได้ให้คำแนะนำเพื่อให้การผลิตน้ำประปาได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

เลื่อนขึ้นข้างบน