กปภ.สาขาสระแก้ว ถวายเครื่องสักการะแก่พระแม่ธรณีฯ พร้อมทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 41ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว ถวายเครื่องสักการะแก่พระแม่ธรณีฯ พร้อมทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 41ปี


กปภ.สาขาสระแก้ว ถวายเครื่องสักการะแก่พระแม่ธรณีฯ พร้อมทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 41ปี

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว นำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถวายเครื่องสักการะแก่พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล ทำบุญเลี้ยงเพลพระ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และรับภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานในวาระครบรอบ 41  ปีแห่งการสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน