กปภ.สาขาสะเดา พร้อมทั้งพนักงานในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมสนทนายามเช้า หรือ Morning talk และ ประชุมงานผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสะเดา พร้อมทั้งพนักงานในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมสนทนายามเช้า หรือ Morning talk และ ประชุมงานผลิต


กปภ.สาขาสะเดา พร้อมทั้งพนักงานในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมสนทนายามเช้า หรือ Morning talk และ ประชุมงานผลิต

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กปภ.สาขาสะเดา นำโดย 
นายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ผจก. กปภ.สาขาสะเดา พร้อมทั้งพนักงานในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมสนทนายามเช้า หรือ Morning talk และ ประชุมงานผลิต ในการประชุมครั้งนี้ 
ผู้จัดการได้นำนโยบายจากการประชุมที่เขต และประชุมระหว่างหน่วยงานมามอบหมายให้กับสายงานแต่ละงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองนโยบายดังต่อไปนี้ การปฏิบัติ
ตามกฏจราจร, การตอบแบบติดตามผลการเข้าฝึกอบรมต่างๆภายในกำหนด, ผลประกอบการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และโครงการ GECC ทั้งนี้ พนักงานทุกคนพร้อมรับนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน