การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย จัดโครงการ กปภ.อาสา ดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย จัดโครงการ กปภ.อาสา ดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย จัดโครงการ กปภ.อาสา ดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นำโดยนายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย มอบหมายหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ลงพื้นที่บริเวณ ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าแรง ซึ่งเป็นการลดปัญหาการสูญเสียน้ำจากการชำรุดของอุปกรณ์ประปาภายในครัวเรือน พร้อมทั้งแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กับประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน