กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ครั้งที่ 10 ผ่านระบบ VDO Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ครั้งที่ 10 ผ่านระบบ VDO Conference

17 กุมภาพันธ์ 2563


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ครั้งที่ 10 ผ่านระบบ VDO Conference

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุรวุฒิ ชอบอิสระ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ครั้งที่ 10 ผ่านระบบ VDO Conference เนื้อหาการประชุมคือ สรุปผลการดำเนินงานตามตามชี้วัดโครงการ WSP ปี 2562 ระดับ กปภ.สาขา เขต และส่วนกลาง พร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการ Water is Life ปี 2562 รวมถึงผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำประปาตามแนวทางโครงการ WSP ของ สำนักตรวจสอบ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 และเรื่องอื่นๆณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน