กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ผ่านระบบ VDO Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ผ่านระบบ VDO Conference


กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ผ่านระบบ VDO Conference

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และนักบริหาร 9 ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ครั้งที่ 10 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเล็ก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ภายในการประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานตามตามชี้วัดโครงการ WSP ปี 2562 ระดับ กปภ.สาขา เขต และส่วนกลาง พร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการ Water is Life ปี 2562 รวมถึงผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำประปาตามแนวทางโครงการ WSP ของ สำนักตรวจสอบ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน