การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับกรมชลประทานและกลุ่มเกษตรชาวจังหวัดเชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับกรมชลประทานและกลุ่มเกษตรชาวจังหวัดเชียงราย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับกรมชลประทานและกลุ่มเกษตรชาวจังหวัดเชียงราย

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย มอบหมายให้ นายเอกพงษ์ มานะบุตร หัวหน้างานผลิต และนายนิพนธ์ แสงพงษ์ วิศวกร ดำเนินการให้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับกรมชลประทาน และเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากแม่น้ำกก ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อหารือเรื่อง "การรักษาระดับน้ำกก" เพื่อการผลิตน้ำประปา ของ กปภ.สาขาเชียงราย เนื่องด้วยภายในปี พ.ศ. 2563 คาดการณ์และประเมินสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดเชียงรายจะรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา ผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝนทิ้งช่วงในปลายปี 2562 ทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มเกษตรกรเข้าใจสถานการณ์และให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภค บริโภค มาเป็นอับดับ 1 และพร้อมให้ความร่วมมือ ยินยอมลดปริมาณน้ำที่จะนำไปใช้ในทางการเกษตร เพื่อช่วยรักษาระดับน้ำกก เป็นอย่างดี
"แม่น้ำกก" เป็นแม่น้ำที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญและทำประโยชน์ให้กับประชากรชาวจังหวัดเชียงรายทั้งยังเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

เลื่อนขึ้นข้างบน