การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่พร้อมหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก สนับสนุนน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่พร้อมหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก สนับสนุนน้ำประปา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่พร้อมหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก สนับสนุนน้ำประปา

ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางรุ่งนภา  หอมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พร้อมหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก สนับสนุนน้ำประปา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎร์ ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

เลื่อนขึ้นข้างบน