การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายศิริทัย สวัสดิ์อารี ผจก.กปภ.สาขา   บางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ ติดต่องานต่างๆ

เลื่อนขึ้นข้างบน