กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563


กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

โดยได้จัดส่งพนักงาน กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อหารายได้ในการดำเนินภารกิจด้านสาธารณกุศล เช่น ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ นายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ได้ขึ้นมอบของรางวัลให้กับประชาชนผู้โชคดีที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน