กปภ. สนับสนุนตู้น้ำดื่มสะอาด “เติมน้ำใสให้ชีวิตน้อง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. สนับสนุนตู้น้ำดื่มสะอาด “เติมน้ำใสให้ชีวิตน้อง”

14 กุมภาพันธ์ 2563


กปภ. สนับสนุนตู้น้ำดื่มสะอาด “เติมน้ำใสให้ชีวิตน้อง”

               นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกรองน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแขม อ.คง จ.นครราชสีมา ในโครงการ "เติมน้ำใสให้ชีวิตน้อง" เพื่อสนับสนุนตู้น้ำดื่มสะอาดและมีระบบกรองน้ำที่ได้มาตรฐานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นในโครงการ "เนรมิตสุขภาพแข็งแรง" ปรับปรุงสนามเด็กเล่นที่มีสภาพทรุดโทรมให้กลายเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกายที่มีคุณภาพและปลอดภัย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และสุขภาพของเด็ก ๆ ให้สดใสและแข็งแรงอย่างสมวัย 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน