กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น


กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น

กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น

                  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด ให้แก่เจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ บุคลากรทางการแพทย์ และคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางกลับมาถึงสนามบินอู่ตะเภา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  ในอาคารรับรอง กองบัญชาการยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ บริเวณอ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ เป็นผู้รับมอบณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน