กปภ. ช่วยเหลือสังคม “ปฏิทินเก่าให้เรานะ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ช่วยเหลือสังคม “ปฏิทินเก่าให้เรานะ”

03 กุมภาพันธ์ 2563


กปภ. ช่วยเหลือสังคม “ปฏิทินเก่าให้เรานะ”

           นายธงชัย ระยะกุญชร ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  พร้อมพนักงานจิตอาสาร่วมส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วในโครงการ "ปฏิทินเก่าให้เรานะ" ซึ่งได้เปิดรับบริจาคจากจิตอาสาทั่วประเทศ เพื่อให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติตามค่านิยม "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" โดยมีคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเวที กทม. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน