กปภ.ห่วงใยสุขภาพประชาชน เฝ้าระวังโรคติดต่อจากไวรัสโคโรนา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ห่วงใยสุขภาพประชาชน เฝ้าระวังโรคติดต่อจากไวรัสโคโรนา

03 กุมภาพันธ์ 2563


กปภ.ห่วงใยสุขภาพประชาชน เฝ้าระวังโรคติดต่อจากไวรัสโคโรนา

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำชับให้ กปภ.ทั้ง 234 สาขาเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำและประชาชนที่มาติดต่อ ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ให้บริการ ดูแลรักษาความสะอาดของสำนักงาน พร้อมรณรงค์ให้พนักงาน กปภ. มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุข

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่ากปภ.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขานรับนโยบายการดูแลสุขภาพประชาชนของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ กปภ. 234 สาขาติดตาม เฝ้าระวังแนวโน้มของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิดจากกรมควบคุมโรคหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และร่วมกันเสริมสร้างพฤติกรรมดูแลและรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดหรือมลภาวะเป็นพิษ งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด ไม่ใช้มือสัมผัสตา จมูกหรือปากหากยังไม่ผ่านการทำความสะอาดอย่างเพียงพอถูกต้อง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น ตลอดจนเมื่อมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ และเจ็บหน้าอกให้รีบพบแพทย์โดยทันที นอกจากนี้ กปภ.ทุกสาขายังได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือในจุดบริการหรือจุดสำคัญต่าง ๆ ในสำนักงานสำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำหรือประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อสำนักงานของ กปภ.สาขา

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการข้างต้นจะเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับดูแลและป้องกันสุขภาพของผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปให้ร่างกายมีความแข็งแรง สามารถเฝ้าระวังสถานการณ์ไม่ให้เกิดการติดต่อกันได้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน