กปภ.ข.9 เชียงใหม่ ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 เชียงใหม่ ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ


กปภ.ข.9 เชียงใหม่ ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด ต้อนรับ ดร.วิเชียร จงชูวณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายมงคล สุระสัจจะ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะทำงานในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลสถานการณ์น้ำประปา รวมถึงความพร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน